CENTRUM EGZAMINACYJNE INSTYTUTU GOETHEGO PRZY WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 

CEIG

 


DziaĹ‚ajÄ…ce od 1 stycznia 2001 roku przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego z siedzibÄ… przy ul. Pomorskiej 171/173, jest licencjonowanym przedstawicielem Instytutu Goethego w Łodzi i caĹ‚ym regionie Ĺ‚ódzkim.

 

WspóĹ‚pracujÄ…cy z CEIG ŁódĹş egzaminatorzy, to wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna Filologii GermaĹ„skiej Uniwersytetu Łódzkiego. JesteĹ›my ekspertami w wielu dziedzinach lingwistyki, teoretykami i praktykami trudnej sztuki przekĹ‚adu, ekspertami w kwestii zagadnieĹ„ gramatycznych i fonetyki, literaturoznawcami oraz  metodykami nauczania jÄ™zyka obcego.

 

Kadra CEIG ŁódĹş zajmujÄ…ca siÄ™ od lat m.in. nauczaniem jÄ™zyka niemieckiego, ma peĹ‚nÄ… Ĺ›wiadomość ciÄ…gĹ‚ych zmian, jakie zachodzÄ… w tym jÄ™zyku. Dlatego teĹĽ, podobnie jak lektorzy wszystkich innych Centrów Egzaminacyjnych Instytutu Goethego, regularnie bierzemy udziaĹ‚ w kursach, seminariach i warsztatach metodycznych, organizowanych w kraju i za granicÄ…. Wszystko po to, aby wĹ‚aĹ›nie Tobie zapewnić jakość ksztaĹ‚cenia na najwyĹĽszym poziomie!

 

Nauka w Instytucie Goethego, jak równieĹĽ w jednym z jego licencjonowanych Centrów Egzaminacyjnych, daje gwarancjÄ™ dobrego i wszechstronnego opanowania jÄ™zyka na kaĹĽdym poziomie zaawansowania. To równieĹĽ pewność najwyĹĽszej jakoĹ›ci przygotowania do prestiĹĽowego i uznawanego na caĹ‚ym Ĺ›wiecie egzaminu potwierdzajÄ…cego znajomość jÄ™zyka niemieckiego.

 

W naszym Centrum moĹĽesz siÄ™ przygotować i przystÄ…pić do egzaminów na wszystkich poziomach  zaawansowania jÄ™zykowego. Oferujemy wyĹ‚Ä…cznie egzaminy certyfikowane przez Instytut Goethego. Pozytywny wynik kaĹĽdego egzaminu dokumentuje stosowny, honorowany na caĹ‚ym Ĺ›wiecie certyfikat.  

 

Ucząc się z nami możesz uzyskać wybrany certyfikat:

 

  • GOETHE ZERTIFIKAT A1/A2: FIT IN DEUTSCH 1/2
  • GOETHE ZERTIFIKAT A1/A2: START DEUTSCH 1/2
  • GOETHE ZERTIFIKAT B1
  • GOETHE ZERTIFIKAT B1: ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE
  • ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF
  • GOETHE-ZERTIFIKAT B2
  • GOETHE-ZERTIFIKAT C1
  • GOETHE-ZERTIFIKAT C2 (GDS)
CENTRUM EGZAMINACYJNE INSTYTUTU GOETHEGO PRZY WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
90-114 Łódź, ul. Sienkiewicza 21, pokój 100. Godziny pracy biura: poniedziałek, środa, czwartek: 14.00 - 18.00, wtorek: 8.30 - 12.30 tel./fax (042) 66 55 198 ceiglodz@ceiglodz.pl
© Prawa autorskie 2004-2011 CEIG. Wszelkie prawa zastrzeżone